Καλλιόπης Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Συντεχνίες και επαγγέλματα στη Θράκη, 1685- 1920, σ. 248, Πιτσιλάς, Aθήναι 1985 (Calliopi Papathanassi-Mousiopoulou, Associations and professions in Thraki, 1685-1920, pp. 248, Pitsilos, Athens 1985)

Main Article Content

D. J. Delivanis

Article Details

Section
Book Reviews