Kocöj Henryk, Obrady Sejmu Wielkiego w swietle relacji posla Austriackiego w Warszawie. Panstwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa-Kraków 1988 (S. 208 ff.)

Main Article Content

Athanassios Christou

Article Details

Section
Book Reviews