Μητρόπολις Νευροκοπίου 1900- 1907. Ἐκθέσεις τῶν Μητροπολιτῶν Νικο­δήμου καί Θεοδώρητου. Métropolis (Métropole-Archevêché) de Nevrokopion 1900-1907. Rapports des Métropolites Nikodhimos et Theodhoritos. Edition du Centre d’Etudes Balkaniques de la Société d’Etudes Macé­doniennes. Edition soignée par Basil Laourdas. Thessaloniki 1961, pp. XXIII 294

Main Article Content

Constantin Vavouskos

Article Details

Section
Book Reviews