Διευθυντής Σύνταξης και Έκδοσης

Βασίλης Δαγδιλέλης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής