Ηλεκτρονικό Περιοδικό για την Δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση

Περιοδική έκδοση του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Κατεύθυνση Συνεχούς Εκπαίδευσης