Η αγροτική οικονομία της ΕΣΣΔ σε μια νέα άνοδο : οι σταθμοί μηχανικής καλλιέργειας εκχωρούνται στα Κολχόζ : υποχώρησις ή νίκη;

Main Article Content

Σ. Χλωρός

Article Details

Section
Articles