Η κοινοτική διερμηνεία στην Ελλάδα: Σύγχρονη πραγματικότητα και έμφυλες διαστάσεις

Συγγραφείς

  • Βαγγέλης Τσίρμπας Μεταφραστής, διερμηνέας. Μεταπτυχιακός φοιτητής, Δ.Π.Μ.Σ. «Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική», Πάντειον Πανεπιστήμιο

DOI:

https://doi.org/10.26266/jeiyoschstugenvol4pp25-36

Λέξεις-κλειδιά:

κοινοτική διερμηνεία, διαπολιτισμική επικοινωνία, θεσιακότητα, ευαλωτότητα, φεμινιστική θεωρία

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα αποτελεί χώρα υποδοχής ενός σημαντικού αριθμού προσφυγισσών/-φύγων και μεταναστριών/-στών. Μια εκ των σημαντικότερων αναγκών που καλείται να αντιμετωπίσει το ελληνικό κράτος είναι η ανάγκη των ατόμων αυτών για επικοινωνία. Η ιστορική συγκυρία έφερε στο προσκήνιο το σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητο πεδίο της κοινοτικής διερμηνείας, η οποία επιτρέπει σε άτομα που δε μιλούν την επίσημη γλώσσα της χώρας όπου βρίσκονται να επικοινωνούν με τις δημόσιες υπηρεσίες (Iliescu Gheorghiu 2022). Εκκινώντας από τη σκιαγράφηση του τρόπου με τον οποίο το έργο της μετάφρασης (και της διερμηνείας, όπως προτείνει η εργασία) εγκαθίσταται «στην καρδιά του έθνους» μέσω μιας γλωσσικής επιτελεστικής πράξης (Μπάτλερ και Σπίβακ 2015), στρέφουμε το βλέμμα μας στα ελληνικά προσφυγικά camp και τις υπηρεσίες μετανάστευσης, για να ανιχνεύσουμε έμφυλες πτυχές στο πεδίο και να επαναδιαπραγματευτούμε θεωρητικές και πρακτικές διαστάσεις της διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Η προσέγγιση της κοινοτικής διερμηνείας στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του «προσφυγικού» και υπό το πρίσμα της φεμινιστικής θεωρίας, ρίχνει φως τόσο σε πτυχές που άπτονται της διαγλωσσικής αλληλεπίδρασης, όσο και στο ευρύτερο θεσμικό μεταναστευτικό πλαίσιο και τις έμφυλες διαστάσεις του. Η εργασία διερευνά τις δυνατότητες ανάδυσης εκφάνσεων διαπολιτισμικής επικοινωνίας ως ρηγμάτων στη στατική καθήλωση σε ένα κυρίαρχο μονόγλωσσο και εχθρικό εθνικό Εμείς. Αυτά τα ρήγματα που διανοίγονται μέσω της διαγλωσσικής διάδρασης δεν βλέπουν τη γλώσσα ως μέσο αυτοπροσδιορισμού και αυτο-περιχαράκωσης απέναντι στους αλλόγλωσσους Άλλους, αλλά επιχειρούν να διανοίξουν τόπους και δυνατότητες νέων μορφών συνύπαρξης.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

2024-06-01

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Τσίρμπας Β. (2024). Η κοινοτική διερμηνεία στην Ελλάδα: Σύγχρονη πραγματικότητα και έμφυλες διαστάσεις. EIRINI/Μελέτες Νέων Ερευνητ(ρι)ών για το Φύλο, 4(1), 25–36. https://doi.org/10.26266/jeiyoschstugenvol4pp25-36