Γυναικεία μετανάστευση στον κινηματογράφο: «The Immigrant» και «Brooklyn»

Συγγραφείς

  • Αθανασία Καλαμποκά Προπτυχιακή φοιτήτρια, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  • Νικολέτα Καρατζόγλου Προπτυχιακή φοιτήτρια, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

DOI:

https://doi.org/10.26266/jeiyoschstugenvol4pp48-57

Λέξεις-κλειδιά:

γυναίκες, μετανάστευση, κινηματογράφος, Ανατολική Ευρώπη, Δυτική Ευρώπη

Περίληψη

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται σε δυο ταινίες «The Immigrant», «Brooklyn» και εξετάζει την παραγωγή των έμφυλων ζητημάτων μέσα από το πρίσμα της μετανάστευσης. Κοινός τόπος των δύο ταινιών είναι τα πρόσωπα των ηρωίδων, που φέρονται να μοιάζουν, ωστόσο, οι συμπεριφορές στην πορεία μεταβάλλονται. Η αντίθεση μεταξύ πολιτισμικών προτύπων Ανατολής και Δύσης αποτελεί ένα σημαντικό δίπολο, εστιάζοντας στη διαφορά ανάμεσα στο "θύμα" της Ανατολής και το "ανεξάρτητο άτομο" της Δύσης. Η θυματοποίηση των μεταναστριών αναδεικνύει τα προβλήματα και τις αιτίες της μετανάστευσης, επισημαίνοντας κοινωνικές αντιλήψεις όπως οι κοινωνικοί ρόλοι των γυναικών που επικρίνονται και η εμπορευματοποίηση του σώματος.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

2024-06-01

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Καλαμποκά Α., & Καρατζόγλου Ν. (2024). Γυναικεία μετανάστευση στον κινηματογράφο: «The Immigrant» και «Brooklyn». EIRINI/Μελέτες Νέων Ερευνητ(ρι)ών για το Φύλο, 4(1), 48–57. https://doi.org/10.26266/jeiyoschstugenvol4pp48-57