[1]
Μωραΐτη Μ.-Π. 2022. Οι ψυχολογικές επιπτώσεις της παρενόχλησης στο χώρο εργασίας και το εργαζόμενο άτομο. EIRINI/Μελέτες Νέων Ερευνητ(ρι)ών για το Φύλο. 2, 1 (Δεκεμβρίου 2022), 52–67. DOI:https://doi.org/10.26266/jeiyoschstugenvol2pp52-67.