[1]
Ομάδα Σ. 2023. Εξώφυλλo τεύχους. EIRINI/Μελέτες Νέων Ερευνητ(ρι)ών για το Φύλο. 3, 1 (Δεκεμβρίου 2023). DOI:https://doi.org/10.26266/jeiyoschstugenvol3pp%p.