[1]
Γραμματικοπούλου Χ. 2023. Προς μια Φεμινιστική Τεχνητή Νοημοσύνη: Τεχνο-Μύθοι, Πραγματικότητα και Εναλλακτικά Μέλλοντα. EIRINI/Μελέτες Νέων Ερευνητ(ρι)ών για το Φύλο. 3, 1 (Δεκεμβρίου 2023), 15–27. DOI:https://doi.org/10.26266/jeiyoschstugenvol3pp15-27.