[1]
Μανώλας Ν. 2023. Επιστροφή στην «επαρχία»: αρρενωπότητα και πολιτειότητα σε ένα τοπίο πολλαπλών εκτοπισμών. EIRINI/Μελέτες Νέων Ερευνητ(ρι)ών για το Φύλο. 3, 1 (Δεκεμβρίου 2023), 50–61. DOI:https://doi.org/10.26266/jeiyoschstugenvol3pp50-61.