[1]
Παπαγεωργίου Μ. 2023. Οι Κρητικοί ως το εθνικό απόθεμα αρρενωπότητας και ανυποταξίας; Παγκοσμιοποίηση, σεξουαλικότητα και εθνικές αντιστάσεις. EIRINI/Μελέτες Νέων Ερευνητ(ρι)ών για το Φύλο. 3, 1 (Δεκεμβρίου 2023), 62–76. DOI:https://doi.org/10.26266/jeiyoschstugenvol3pp62-76.