[1]
Ρήνα Γ. 2023. Από την «macho» επιχειρηματία στον «άγγελο του γραφείου». Η καταδυνάστευση των θηλυκών σωμάτων από την πατριαρχία και τον νεοφιλελεύθερο φεμινισμό. EIRINI/Μελέτες Νέων Ερευνητ(ρι)ών για το Φύλο. 3, 1 (Δεκεμβρίου 2023), 77–89. DOI:https://doi.org/10.26266/jeiyoschstugenvol3pp77-89.