(1)
Μωραΐτη Μ.-Π. Οι ψυχολογικές επιπτώσεις της παρενόχλησης στο χώρο εργασίας και το εργαζόμενο άτομο. EIRINI 2022, 2, 52-67.