(1)
Γραμματικοπούλου Χ. Προς μια Φεμινιστική Τεχνητή Νοημοσύνη: Τεχνο-Μύθοι, Πραγματικότητα και Εναλλακτικά Μέλλοντα. EIRINI 2023, 3, 15-27.