(1)
Μανώλας Ν. Επιστροφή στην «επαρχία»: αρρενωπότητα και πολιτειότητα σε ένα τοπίο πολλαπλών εκτοπισμών. EIRINI 2023, 3, 50-61.