(1)
Παπαγεωργίου Μ. Οι Κρητικοί ως το εθνικό απόθεμα αρρενωπότητας και ανυποταξίας; Παγκοσμιοποίηση, σεξουαλικότητα και εθνικές αντιστάσεις. EIRINI 2023, 3, 62-76.