Μουφτόγλου Γ. (2022). «Το πρόβλημα με όνομα» της Sylvia Plath. Οι διεκδικήσεις του δεύτερου φεμινιστικού κύματος σε ποιήματα της Sylvia Plath. EIRINI/Μελέτες Νέων Ερευνητ(ρι)ών για το Φύλο, 2(1), 4–18. https://doi.org/10.26266/jeiyoschstugenvol2pp4-18