Μωραΐτη Μ.-Π. (2022). Οι ψυχολογικές επιπτώσεις της παρενόχλησης στο χώρο εργασίας και το εργαζόμενο άτομο. EIRINI/Μελέτες Νέων Ερευνητ(ρι)ών για το Φύλο, 2(1), 52–67. https://doi.org/10.26266/jeiyoschstugenvol2pp52-67