Ομάδα Σ. (2023). Εξώφυλλo τεύχους. EIRINI/Μελέτες Νέων Ερευνητ(ρι)ών για το Φύλο, 3(1). https://doi.org/10.26266/jeiyoschstugenvol3pp%p