Γραμματικοπούλου Χ. (2023). Προς μια Φεμινιστική Τεχνητή Νοημοσύνη: Τεχνο-Μύθοι, Πραγματικότητα και Εναλλακτικά Μέλλοντα. EIRINI/Μελέτες Νέων Ερευνητ(ρι)ών για το Φύλο, 3(1), 15–27. https://doi.org/10.26266/jeiyoschstugenvol3pp15-27