Μανώλας Ν. (2023). Επιστροφή στην «επαρχία»: αρρενωπότητα και πολιτειότητα σε ένα τοπίο πολλαπλών εκτοπισμών. EIRINI/Μελέτες Νέων Ερευνητ(ρι)ών για το Φύλο, 3(1), 50–61. https://doi.org/10.26266/jeiyoschstugenvol3pp50-61