Παπαγεωργίου Μ. (2023). Οι Κρητικοί ως το εθνικό απόθεμα αρρενωπότητας και ανυποταξίας; Παγκοσμιοποίηση, σεξουαλικότητα και εθνικές αντιστάσεις. EIRINI/Μελέτες Νέων Ερευνητ(ρι)ών για το Φύλο, 3(1), 62–76. https://doi.org/10.26266/jeiyoschstugenvol3pp62-76