Ρήνα Γ. (2023). Από την «macho» επιχειρηματία στον «άγγελο του γραφείου». Η καταδυνάστευση των θηλυκών σωμάτων από την πατριαρχία και τον νεοφιλελεύθερο φεμινισμό. EIRINI/Μελέτες Νέων Ερευνητ(ρι)ών για το Φύλο, 3(1), 77–89. https://doi.org/10.26266/jeiyoschstugenvol3pp77-89