Μωραΐτη Μ.-Π. Οι ψυχολογικές επιπτώσεις της παρενόχλησης στο χώρο εργασίας και το εργαζόμενο άτομο. EIRINI/Μελέτες Νέων Ερευνητ(ρι)ών για το Φύλο, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 52–67, 2022. DOI: 10.26266/jeiyoschstugenvol2pp52-67. Disponível em: https://ojs.lib.uom.gr/index.php/ei/article/view/9826. Acesso em: 15 ιουλίου. 2024.