Ομάδα Σ. Εξώφυλλo τεύχους. EIRINI/Μελέτες Νέων Ερευνητ(ρι)ών για το Φύλο, [S. l.], v. 3, n. 1, 2023. DOI: 10.26266/jeiyoschstugenvol3pp%p. Disponível em: https://ojs.lib.uom.gr/index.php/ei/article/view/9926. Acesso em: 19 απριλίου. 2024.