Παπαγεωργίου Μ. Οι Κρητικοί ως το εθνικό απόθεμα αρρενωπότητας και ανυποταξίας; Παγκοσμιοποίηση, σεξουαλικότητα και εθνικές αντιστάσεις. EIRINI/Μελέτες Νέων Ερευνητ(ρι)ών για το Φύλο, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 62–76, 2023. DOI: 10.26266/jeiyoschstugenvol3pp62-76. Disponível em: https://ojs.lib.uom.gr/index.php/ei/article/view/9933. Acesso em: 23 απριλίου. 2024.