Ρήνα Γ. Από την «macho» επιχειρηματία στον «άγγελο του γραφείου». Η καταδυνάστευση των θηλυκών σωμάτων από την πατριαρχία και τον νεοφιλελεύθερο φεμινισμό. EIRINI/Μελέτες Νέων Ερευνητ(ρι)ών για το Φύλο, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 77–89, 2023. DOI: 10.26266/jeiyoschstugenvol3pp77-89. Disponível em: https://ojs.lib.uom.gr/index.php/ei/article/view/9934. Acesso em: 15 ιουλίου. 2024.