Μουφτόγλου Γιώργος. 2022. ‘«Το πρόβλημα με όνομα» της Sylvia Plath. Οι διεκδικήσεις του δεύτερου φεμινιστικού κύματος σε ποιήματα της Sylvia Plath’. EIRINI/Μελέτες Νέων Ερευνητ(ρι)ών για το Φύλο 2 (1):4-18. https://doi.org/10.26266/jeiyoschstugenvol2pp4-18.