Μωραΐτη Μαρία-Παναγιώτα. 2022. ‘Οι ψυχολογικές επιπτώσεις της παρενόχλησης στο χώρο εργασίας και το εργαζόμενο άτομο’. EIRINI/Μελέτες Νέων Ερευνητ(ρι)ών για το Φύλο 2 (1):52-67. https://doi.org/10.26266/jeiyoschstugenvol2pp52-67.