Ομάδα Συντακτική. 2023. ‘Εξώφυλλo τεύχους’. EIRINI/Μελέτες Νέων Ερευνητ(ρι)ών για το Φύλο 3 (1). https://doi.org/10.26266/jeiyoschstugenvol3pp%p.