Γραμματικοπούλου Χριστίνα. 2023. ‘Προς μια Φεμινιστική Τεχνητή Νοημοσύνη: Τεχνο-Μύθοι, Πραγματικότητα και Εναλλακτικά Μέλλοντα’. EIRINI/Μελέτες Νέων Ερευνητ(ρι)ών για το Φύλο 3 (1):15-27. https://doi.org/10.26266/jeiyoschstugenvol3pp15-27.