Μανώλας Νίκος. 2023. ‘Επιστροφή στην «επαρχία»: αρρενωπότητα και πολιτειότητα σε ένα τοπίο πολλαπλών εκτοπισμών’. EIRINI/Μελέτες Νέων Ερευνητ(ρι)ών για το Φύλο 3 (1):50-61. https://doi.org/10.26266/jeiyoschstugenvol3pp50-61.