Παπαγεωργίου Μάνος. 2023. ‘Οι Κρητικοί ως το εθνικό απόθεμα αρρενωπότητας και ανυποταξίας; Παγκοσμιοποίηση, σεξουαλικότητα και εθνικές αντιστάσεις’. EIRINI/Μελέτες Νέων Ερευνητ(ρι)ών για το Φύλο 3 (1):62-76. https://doi.org/10.26266/jeiyoschstugenvol3pp62-76.