Ρήνα Γεωργία. 2023. ‘Από την «macho» επιχειρηματία στον «άγγελο του γραφείου». Η καταδυνάστευση των θηλυκών σωμάτων από την πατριαρχία και τον νεοφιλελεύθερο φεμινισμό’. EIRINI/Μελέτες Νέων Ερευνητ(ρι)ών για το Φύλο 3 (1):77-89. https://doi.org/10.26266/jeiyoschstugenvol3pp77-89.