Μουφτόγλου Γ. (2022) ‘«Το πρόβλημα με όνομα» της Sylvia Plath. Οι διεκδικήσεις του δεύτερου φεμινιστικού κύματος σε ποιήματα της Sylvia Plath’, EIRINI/Μελέτες Νέων Ερευνητ(ρι)ών για το Φύλο, 2(1), σσ. 4–18. doi: 10.26266/jeiyoschstugenvol2pp4-18.