Μωραΐτη Μ.-Π. (2022) ‘Οι ψυχολογικές επιπτώσεις της παρενόχλησης στο χώρο εργασίας και το εργαζόμενο άτομο’, EIRINI/Μελέτες Νέων Ερευνητ(ρι)ών για το Φύλο, 2(1), σσ. 52–67. doi: 10.26266/jeiyoschstugenvol2pp52-67.