Ομάδα Σ. (2023) ‘Εξώφυλλo τεύχους’, EIRINI/Μελέτες Νέων Ερευνητ(ρι)ών για το Φύλο, 3(1). doi: 10.26266/jeiyoschstugenvol3pp%p.