Γραμματικοπούλου Χ. (2023) ‘Προς μια Φεμινιστική Τεχνητή Νοημοσύνη: Τεχνο-Μύθοι, Πραγματικότητα και Εναλλακτικά Μέλλοντα’, EIRINI/Μελέτες Νέων Ερευνητ(ρι)ών για το Φύλο, 3(1), σσ. 15–27. doi: 10.26266/jeiyoschstugenvol3pp15-27.