Μανώλας Ν. (2023) ‘Επιστροφή στην «επαρχία»: αρρενωπότητα και πολιτειότητα σε ένα τοπίο πολλαπλών εκτοπισμών’, EIRINI/Μελέτες Νέων Ερευνητ(ρι)ών για το Φύλο, 3(1), σσ. 50–61. doi: 10.26266/jeiyoschstugenvol3pp50-61.