Παπαγεωργίου Μ. (2023) ‘Οι Κρητικοί ως το εθνικό απόθεμα αρρενωπότητας και ανυποταξίας; Παγκοσμιοποίηση, σεξουαλικότητα και εθνικές αντιστάσεις’, EIRINI/Μελέτες Νέων Ερευνητ(ρι)ών για το Φύλο, 3(1), σσ. 62–76. doi: 10.26266/jeiyoschstugenvol3pp62-76.