Ρήνα Γ. (2023) ‘Από την «macho» επιχειρηματία στον «άγγελο του γραφείου». Η καταδυνάστευση των θηλυκών σωμάτων από την πατριαρχία και τον νεοφιλελεύθερο φεμινισμό’, EIRINI/Μελέτες Νέων Ερευνητ(ρι)ών για το Φύλο, 3(1), σσ. 77–89. doi: 10.26266/jeiyoschstugenvol3pp77-89.