[1]
Μουφτόγλου Γ., ‘«Το πρόβλημα με όνομα» της Sylvia Plath. Οι διεκδικήσεις του δεύτερου φεμινιστικού κύματος σε ποιήματα της Sylvia Plath’, EIRINI, τ. 2, τχ. 1, σσ. 4–18, Ιανουαρίου 2022.