[1]
Μωραΐτη Μ.-Π., ‘Οι ψυχολογικές επιπτώσεις της παρενόχλησης στο χώρο εργασίας και το εργαζόμενο άτομο’, EIRINI, τ. 2, τχ. 1, σσ. 52–67, Δεκεμβρίου 2022.