[1]
Ομάδα Σ., ‘Εξώφυλλo τεύχους’, EIRINI, τ. 3, τχ. 1, Δεκεμβρίου 2023.