[1]
Γραμματικοπούλου Χ., ‘Προς μια Φεμινιστική Τεχνητή Νοημοσύνη: Τεχνο-Μύθοι, Πραγματικότητα και Εναλλακτικά Μέλλοντα’, EIRINI, τ. 3, τχ. 1, σσ. 15–27, Δεκεμβρίου 2023.