[1]
Μανώλας Ν., ‘Επιστροφή στην «επαρχία»: αρρενωπότητα και πολιτειότητα σε ένα τοπίο πολλαπλών εκτοπισμών’, EIRINI, τ. 3, τχ. 1, σσ. 50–61, Δεκεμβρίου 2023.