[1]
Ρήνα Γ., ‘Από την «macho» επιχειρηματία στον «άγγελο του γραφείου». Η καταδυνάστευση των θηλυκών σωμάτων από την πατριαρχία και τον νεοφιλελεύθερο φεμινισμό’, EIRINI, τ. 3, τχ. 1, σσ. 77–89, Δεκεμβρίου 2023.