Μουφτόγλου Γ. ‘«Το πρόβλημα με όνομα» της Sylvia Plath. Οι διεκδικήσεις του δεύτερου φεμινιστικού κύματος σε ποιήματα της Sylvia Plath’. EIRINI/Μελέτες Νέων Ερευνητ(ρι)ών για το Φύλο, τ. 2, τχ. 1, Ιανουάριος 2022, σσ. 4-18, doi:10.26266/jeiyoschstugenvol2pp4-18.